Titkos üzenet

BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium Egyesület

A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium Egyesület 2022. május 03. napján 19:45 órakor a BME Ch épületének 308-as termében megtartotta megismételt rendkívüli közgyűlését, amelyen az alábbi határozatokat hozta:
1/2022. (V.03.) sz. határozat:
„A közgyűlés felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésre Tóth Lőrinc és Szeip Judit tagokat, valamint szavazatszámlálóknak Farkas Erik, Gaál Annamária Judit és Bodzás Gábor tagokat.”
2/2022. (V.03.) sz. határozat:
„A megjelentek a napirendi pontokat elfogadják.”
3/2022. (V.03.) sz. határozat:
„Az Egyesület közgyűlése elfogadja a 2021.05.03. napján kelt éves gazdasági beszámolót.”
4/2022. (V.03.) sz. határozat:
„Az Egyesület elnöke 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időtartamra Hornyánszky Ágnes, a gazdasági vezető 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időtartamra Győrfi Sára és a titkár 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időtartamra.”
5/2022. (V.03.) sz. határozat:
„Az Egyesület közgyűlése elfogadja az új Alapszabályt.”